Asa vorbeste Domnul -site penticostal

ASA VORBESTE DOMNUL

Pace voua !
GLASUL CREATORULUI

PLOAIA TARZIE

Despre mine

DUMNEZEU ESTE CU NOI

ASA VORBESTE DOMNUL

Videos

Links

AȘA VORBESTE DOMNUL;

         AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;

  


Administrator; Arancutean Eliza  

    


                 

 


                                                      


                                       

AȘA VORBEȘTE  DOMNUL:

 • 9 Iată dar cum trebuie să vă rugați:
 •  ‘Tatăl  nostru care ești în ceruri! Sfințească-se Numele Tău;
 • 10 vie Împărăția Ta; facă-se  voia Ta, precum  în cer și pe pământ.
 • 11 Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi
 • 12 și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri

 • 13 și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin!’

13 Vegheați dar, căci nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului.


El m a trimis sa vindec

El M-a trimis să vindec† pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia†† și prinșilor de război, izbăvirea;

"Stelele parca -s diamante ce zâmbesc,
De Lumina ce se va naște povestesc:
Noapte ,ce domnesti, nu te simti  regină,
Nu te mai mandri, Cristos are sa vină !"
-
Când totu-i înghețat,și a încremenit,
Se deschide poarta, dinspre infinit,
Candela  împăcării coboară din cer:
-Trezește te, lume, dar și tu, Israel!
-

Parca păsări albe coboară din cer,
Se risipește noaptea stăpâna n Israel,
Dinspre Betlehem, se aude un cor:
-Isus va vindeca si rănile  ce dor!

Răsună în noapte un plans de copilaș,
Aleargă spre Iesle pastori de pe imas,
Scancet de copil, în lumea istovita:
-Am venit sa vindec inima zdrobita!

Răsună în inima mea un plans duios,
-Eu sunt Pruncul, pentru tine, sunt Cristos,
Sunt Mântuitor în lumea istovita,
Am venit sa - ti vindec inima zdrobita!

Eu Sunt trimis sa șterg lacrimi de durere,
Învățătură mea va fi fagur de miere,
Veniți la Mine, voi, toți ce sunteți mâhniti,
Pace,  Iubire cereasca  o sa primiti! "

Începe sa sufle vânt de mângâiere,
Se risipește noaptea ca o părere,
Candela Iubirii mi a aprins o Isus,
El mă împacă cu cerul, Tatăl de Sus.Du-te, credința ta te-a mântuit!Isaia 45  ''Eu sunt Domnul, și nu mai este altul; afară de Mine, nu este Dumnezeu. 6 ca* să se știe, de la răsăritul soarelui până la apusul soarelui, că, afară de Mine nu este Dumnezeu: Eu sunt Domnul, și nu este altul. 7 Eu întocmesc lumina și fac întunericul, Eu dau propășirea și aduc restriștea*, Eu, Domnul, fac toate aceste lucruri.


Dumnezeu a zis: „Să se strângă* la un loc apele care sunt dedesubtul cerului și să se arate uscatul!”Geneza , cap.1Ioan 8/12

12 Isus le-a vorbit din nou:

– Eu sunt lumina lumii. Cel ce Mă urmează pe Mine nu va umbla niciodată în întuneric, ci va avea lumina vieții.44 Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis;
Spune doar o vorbă!

„Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperământul meu, ci zi numai un cuvânt. ."Matei 8

Marea Galileii  se -nfioară  acum,
Vede un Rege, Stăpân pe ape, și drum,
Stăpân peste ceruri, și veșnice câmpii:
-" Dă-ne Pace cerească, Domn din veșnicii!"

Pe mal, flori rubinii zâmbesc fără teamă,
Sunt de neam ales, la  nimeni nu dau seamă,
Dar flori sălbatice, cu  haină  umilă,
Așteaptă pasul lui Isus ca să vină.

Iar un sutaș roman Îl imploră nespus:
-"Robul meu este bolnav, vindecă-l, Isus!
Doamne, nu-s vrednic să intri  în casa mea,
Zi doar un cuvânt, robul se va vindeca!

Eu cred în Tine, doar Tu ești speranța mea,
Spune doar o vorbă, cred în puterea Ta!
Când Tu vorbești, tremură îngeri, galaxii,
Și eu dau ordin, la soldați, jos, pe câmpii."

" -Du-te, facă-ți-se după credința ta!
La masă, cu Avraam, în curând vei sta,
O floare iubitoare, rară, din Apus,
Am cules pentru nunta Mirelui Isus!

Privește, Israel, ce credință mare!
O masă e întinsă, între hotare,
Văd flori din Răsărit, văd și  flori din Apus,
Stând la masa mare a Mirelui Isus!"

Ca și sutasul roman, îți cer eu milă:
-" Tu ești în slavă, șterge a mea vină!
Doamne, nu-s vrednic să intri  în casa mea,
Spune doar o  vorbă, mă voi  vindeca!"


Marea Galileii se -nfioară mereu,
Știe că în ceruri există Dumnezeu,
El spune doar o vorbă, din slavă, din cer:
"Mai vindecă Isus, ascultă, Israel!"

ASA VORBEȘTE  DOMNUL; • 35 Apoi Dumnezeu a zis: „Să facem om după chipul Nostru, după asemănarea Noastră;

Dar Domnul Dumnezeu a chemat pe om și i-a zis:

„Unde ești?”AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;
 • 1 Atunci, Dumnezeu a rostit toate aceste cuvinte și a zis:

 • 2 „Eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te-a scos din țara Egiptului, din casa robiei.

 • 3 nu ai alți dumnezei afară de Mine.


 Va dau o porunca noua: sa va iubiti unii pe altii! Asa cum v-am iubit Eu, tot asa să vă iubiti si voi unii pe altii.


(Ioan capitolul 13/34)


Asa vorbeste Domnul ;


Așa vorbește Domnul
 
Pe mantia nopții, cea plină de mister,
 Oștiri de stele vin, pe cărari, și pier,
Vorba lor dulce o ascult până târziu;
-"Așa  vorbește Domnul, Domnul Cel Viu!


Pe câmpia cea mare, din patria ta,
Ți-am pus două cărări, în fața ta;
Alege cărarea, până nu e târziu!
 Așa vorbește Domnul, Domnul Cel Viu!

 Când, în drumul tău spre casă, rătăcești,
Candela, în Ieslea umilă, tu găsești,
Te asteaptă Emanuel, nu e târziu;
 Așa vorbește Domnul, Domnul Cel Viu !

Când ești însetat și nu mai ai putere,
Vino la apa ce e dulce și rece!
Mai curge azi izvorul și nu e târziu;
 Așa vorbește Domnul, Domnul Cel Viu !


Buchet de mireasă ai, cu  flori din vesnicii,
Cu parfum   de iubire  din rozele vii,
''Iată, Eu vin în curând'' și nu "mai târziu, "
 Așa vorbește Domnul, Domnul Cel Viu! '' •   Veniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.
 • Matei 11/28

  Asa vorbeste Domnul ;


 • Apocalipsa 22:12-21 

    „Iată, Eu vin curând și răsplata Mea este cu Mine, ca să dau fiecăruia după fapta lui.
 • Venirea Fiului Omului
 • .....................................
 • -Despre Ceasul acela nimeni nu știe,

  Decât Tatăl ceresc și sfânt din veșnicie !

  Privește și la floarea albă de crin!

  Poporul meu, ia pildă de la smochin !  Iubirea ca o floare se va ofili,

  Petalele firave se vor risipi,

  Din focul ce ardea cândva pe vatră,

  Va rămâne doar o inimă de piatră.


  Mă uit la Răsărit, Mă uit și spre Apus,

  Iubirea frățească demult a apus,

  Unde este iubirea, unde mai este?

  In ce locuri ascunse mai locuiește?


  Tinerii vor privi perii albi cu dispreț,

  Haina veche, părintească, nu are preț,

  Flori de ascultare, în pustiu, nu mai cresc,

  În ceață L-au ascuns și pe Tatăl ceresc.  Ca fulgerul ce luminează cerul, sus,

  Și e văzut în Răsărit și Apus,

  Triumfător, Regele Isus va veni,

  Să judece pe toți cei morți, și pe cei vii.


  Popor iubit, uită-te dincolo de nori!

  Și vezi ce semne se arată în zori!

  Mai ieși în prag și uită-te în sus!

  Căci se apropie Regele Isus!


  Mireasă iubită a Regelui Isus,

  Ațintește-ți privirea, spre cer, sus!

  Căci Mirele tău vine cu al Său alai,

  Împodobește-te cu flori albe de mai!


  Popor iubit, uită-te la cerul senin!

  Prin natură, îți vorbește Tatăl divin,

  Pe Isus, azi, Il mai întâlnești pe cale,

  El se mai îndură de munte și vale.

  Asa vorbeste Domnul ;

 • Apoi a zis femeii: „Iertate îți sunt păcatele!”

Luca 7/48


-Oare, cum pot păși pe acest pământ sfânt,

Eu, care n-am păzit al Domnului Cuvânt?

N-am adus nicio jertfă de taur și țapi,

Cum să pășească pașii mei întinați?


O rază de pace umărul mi-a cuprins,

Și , cu iubire, buzele mi le-a atins;

-''-Mai poate fi iertat omul cel păcătos!

Este mai puternic sângele lui Cristos!


-Nu te speria de pașii tăi întinați!

Prin sângele lui Isus, ei sunt curățați,

Dacă ai colb pe corpul tău păcătos,

Spălat va fi el prin sângele lui Cristos!''

Asa vorbeste Domnul ; 

Cantecul Porumbelului de Pace


Porumbelul Sfânt are pene de Pace,

Ca și nuferii albi, cerești, de pe ape,

Și începe să cănte cu glas îngeresc;

-Așa vorbește Domnul și Tatăl ceresc !


Din cer îți trimit albe flori de glicină,

Chiar Eu, Domnul, le-am încărcat cu lumină,

Eu am scris pe ale florilor petale;

-Lasă Lumina să lumineze în Vale !


Îți trimit și un strop de ploaie târzie,

Pentru pământ uscat și frunza de vie,

Căci via ta nu are încă un rod mănos,

În curând vine Stăpânul, Isus Cristos !Îți trimit un boboc alb, de floare de crin,

Haină de înger și sunet de nai divin,

Răspândește în jur parfum de iubire!

Cântă despre Cristos și a lui venire !''

AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;    

 • Eu sunt Păstorul cel bun. Eu Îmi cunosc oile* Mele, și ele Mă cunosc pe Mine.
 • Ioan 10/14
 • Glasul Bunului Păstor

  În iarbă de smarald, parfum îmbietor,
   Adeseori, uit că eu am si un Păstor,
  Și în drum, păsările îmi tot ciripesc,
  În valea adâncă,nici cerul nu-l zăresc.

  Mă simt liber, ca o pasăre în zbor,
   Pașii mei, în desișuri, rănile mă dor,
  Doar păsările îmi cântau în cor duios;
  -Te-ai îndepărtat de al tău Păstor  Cristos!  Printre spini, singur, rănit, neajutorat,
  Nici cedrii cei mândri ajutor nu mi-au dat,
  Nici florile cu parfumul îmbătător;
  -Unde e al meu blând și iubitor Păstor?  În Vale, este  o nouă dimineață,
  Se aude  glasul Celui ce  dă Viață,
  -Nu mai plânge miel micuț, trist și rătăcit!
  Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit !  Mă uit, temător, plin de îngrijorare,
  Vazand un chip blând pe îngusta cărare,
  Aud   chemând glasul  Păstorului iubit ;
  ,, Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit !,,


  -Eu sunt Pastorul cel bun al lui Israel,
  Oaie rătăcită pe drum, vino la El !
  Vino la Isus, miel micuț și rătăcit!
  Bunătatea Domnului s-a reînnoit


   AȘA VORBEȘTE  DOMNUL; 


ISUS CEL INVIAT

Ioan 6/44

Nimeni nu poate veni la Mine dacă nu-l atrage Tatăl, care M-a trimis;și Eu îl voi învia în ziua de apoi.


Flori albe răsar în zori de zi, în pustiu,

Privighetoarea cântă "Isus este viu!"

O trestie frântă se tot uită în sus;

"-Mă voi ridica, căci a înviat Isus!"In zori, când florile sunt pline de rouă,

Păsările în cor cântă "Pace vouă!"

Isus a înviat, dar voi L-ați întâlnit?

Vântul duce întrebarea în infinit.A înviat Isus, dar eu nu L-am întâlnit,

Păsările, în fața Lui, au amuțit,

A înviat Isus, dar eu nu L-am chemat,

Păsările, în zori de zi, L-au lăudat.A înviat, eu n-am plâns de bucurie,

Florile de cireș părul Îi mângâie.

Nimeni nu Îl poate vedea pe Isus;

Decât acel ce are Pecetea de Sus.


Și privighetoarea începe să cânte,

Inima îmi traduce niște cuvinte;

-"Eu am înviat și ție chiar ți-am vorbit;

Dumnezeu lumea atât de mult a iubit!Eu te-am văzut când eram în grădină,

Și te-am îmbiat cu raze de lumină,

Eu te-am invitat, pe mal, să vii la cină,

Te-am ajutat să scoți peștii la lumină.Eu te-am salutat și ți-am spus ție "Pace!"

Ți-am scos și năvodul plin, din adânci ape,

Pe drum, când doi ați vorbit despre Mine,

Eu am venit, am împărțit cu voi o pâine.Florile capătă speranță când plouă,

Din slava Tatălui, vă spun "Pace vouă!"

Cum Tatăl nostru M-a trimis pe pământ,

Vă trimit și Eu în lume cu un Cuvânt!"-Isuse, Tu ești prietenul adevărat,

Azi, eu mă închin la Cel ce a înviat,

Isus, eu sunt un om mic din acest popor;

Azi, Te primesc pe Tine ca Mântuitor!


Pe boltă, razele încep să zâmbească,

Lumina începe noaptea s-o gonească,

Eu alerg după Lumină, pe drum, în sus;

Te văd Înainte, ești al meu Domn, Isus!


Iar îmbobocesc florile albe de crin,

Cântec de ciocârlie, lui Cristos divin,

Dar în inima mea, cântă și dorul meu;

-"Eu Te primesc ca Domn și al meu Dumnezeu!"


Pâinea vie

Ioan 6/51
51 Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta,

va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii.”


Paște  în pustiu o turmă de mioare,
Deși  nu e verdeață și nici  răcoare,
Dar paște mană albă căzută din cer;
-Doamne, ce mult ai iubit Tu pe Israel !Oile bătrâne s-au stins în pustiu,
A venit o foame de Cuvântul cel viu,
Umblau flămânde în răsărit și apus;
-Tată, mai dă-ne mană cerească de sus !


Oile triste se uită plângând la cer,
Este vremea de Îndurare pentru Israel,
O Pâine cerească coboară în pustiu;
-Vorbeste-ne, Pâine, încă nu e târziu !"-Sunt  Pâinea vieții  ce acum se frânge,
Cei ce Mă iubesc, la Golgota, vor plânge,
Privește Brațul Meu și vezi a Mea rană;
Trupul Meu e cu adevărat o hrană !"


Sunt Pâinea vie ce a coborât din cer,
Să vii la Domnul, popor al lui Israel !
Privește Palma Mea și vezi a Mea rană,
Trupul Meu e cu adevărat o hrană !


Privește stropul roșu ce se prelinge,
E glasul Iubirii, pentru tine plânge,
Sângele Meu este noutua băutură;
Să bei viață, fii o nouă făptură
!


Și Pâinea se frânge pe Înalta Cruce,
Hrănind oile ce spre râpă s-ar duce,
Cei ce mânăncă din Pâinea albă de sus;
Vor primi viață de la Regele Isus !Ziua Domnului


"Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul: să ne bucurăm șisă ne veselim în ea!"Psalmul 118/24La miezul nopții, o Poartă albă, pe cer,

Îngeri zboară peste întregul Israel,

Dinspre cer, se aude un cântec divin;

"Să ne bucurăm și să ne înveselim!"Zboară îngeri, parcă-i a Lumii facere,

În negrul mormânt, e o mare tăcere,

Stol de porumbei, dar vorbește doar Unul;

"Asta e ziua ce a făcut-o Domnul!"Cu aripa fâlfâind, între Cer și Pământ,

El cheamă Lumina, să iasă din mormânt,

Se zguduie pământ și suflet dușmănos;

E ziua Domnului, a Înviat Cristos!"-Războinic viteaz, scoală, fii biruitor!

Tu ești Cristos, al Lumii Mântuitor,

Azi, se împlinește a Tatălui voință;

Suie-Te în carul Tău de biruință!


Te așteaptă omul cu inima zdrobită,

Mângâie Tu fața de dușmani lovită!

Leagă Tu rana care e încă vie;

Isus, pune untdelemn de bucurie!
Vino la văduvă, orfan înlăcrimat,

Arată-le că ești viu, că ai Înviat!

Arată-le că Iubirea Ta e vie;

Isus, pune untdelemn de bucurie!Isus, calcă peste mormânt biruitor!

Pe frunte, Eu ți-am scris "Al Lumii Salvator "!

Vindecă Floarea de Pace ce e ruptă;

Te suie în carul Tău, cel alb de luptă!


Pământul ascultă acest cântec divin,

"Să ne bucurăm și să ne înveselim!"

Lumina iese ca o Rază de Soare;

Untdelemn, bucurie pentru popoare!În pragul dimineții, mă mai uit spre cer,

Poarta este deschisă pentru Israel,

Dinspre pământ, se înalță un cânt duios;

E ziua Domnului, a Înviat Cristos !


AȘA VORBEȘTE  DOMNUL; 


"Rămâneți aici si vegheați împreună cu Mine"
Matei 26/38


      În Ghetsemani, pe aripă de timp

"Rămâneți aici si vegheați împreună cu Mine"
Matei 26/38In Ghetsemani, așteaptă bătrânul  măslin,
Să sosească la rugă Fiul cel divin,
Flori albe cresc pe ramuri când se roagă El;
-"Rămâi și veghează cu Mine, Israel !"Dar luna, azi, privește cu  ochi de gheață,
 Trandafirii roșii și spinii prind viață,
Pe aripă de timp, un glas ceresc vine;
-"Rămâi și veghează o oră cu Mine !"


Vântul tristeții  înfioară măslini,
Se aruncă la pământ Fiul cel  divin;
Raza de lună grădina cercetează;
-"Cei iubiți de  El de ce nu mai veghează ?"


E ora de luptă dintre Cer și Pământ,
Un mir alb aduce Porumbelul cel Sfânt,
Trupul de om  este slab și   neputincios;
-De ce nu am vegheat o oră cu Cristos ?Mâna Lui stângă este întinsă spre om,
Ucenicii dorm duși lângă bătrânul pom,
Isus  își întinde  Mâna  Dreaptă  spre cer;
 Vede Cunună,  Palmă străpunsă pe  el!


Cerul plânge, pune lacrimă pe floare,
Fruntea lui Isus  boboci de rubin are,
Un glas ceresc, o rugă fierbinte  vine;
-"Rămâi, veghează împreună cu Mine !"Ucenicii ca niște oi se risipesc,
Din boboci de rubin, rozele înfloresc,
Domnul stă în genunchi, vântul  e păcătos;
-"Grădina nu uită,Tu poți ierta, Cristos ?"Luna, pe cer, privește cu  ochi de gheață,
În Ghetsemani, lupii răi, plini de viață,
Pe aripa de timp, o rugă rămâne;
-Rămâneți, vegheați  împreună cu Mine !In Ghetsimani, așteaptă bătrânii măslini,
Să revină la noapte Fiul cel divin,
Flori albe ies din pământ când le cheamă El;
Vor zbura în sunet de trâmbiță la cer!


Așa vorbește Domnul;


Eu sunt Învierea și Viața!


Ioan 11/25
" Isus i-a spus: „Eu sunt
Învierea și Viața"A trecut noaptea și tainica răcoare,
Soarele vine ca un mire din zare,
Oferind Miresei raze înflorite;
-Bucurati-vă, voi suflete mâhnite !


Lumina străbate ca fulger luminos,
Deschide Edenul cu Crucea lui Cristos,
Aud o voce caldă, duioasă nespus;
-Invierea și Viața sunt Eu, Isus!Văd Pomul vieții, în mijloc de Grădină,
Este Isus Domnul, Mielul fără vină,
Vorbește și râul ce curge de la Pom;
-Isus te mântuiește, bucură-te, om !


Și copacii din Eden iarăși înfloresc,
Florile albe parfum suav răspândesc;
-Fiică a Sionului, privește în sus,
Bucurie mare, a înviat Isus !

In Eden, susură izvorul răcoros,
Este glas de îngeri ce cântă lui Cristos,
Zboară porumbelul pe Portalul de sus;
-Bucură-te suflet, a înviat Isus !


Iar o gloată vine din necazul mare,
Cântă despre Isus și de Îndurare,
E mulțimea cu haine albe, spălate,
Și în Sângele Mielului curățate.

Multimea cântă cu glas îngeresc,
Și poartă chipul lui Adam cel ceresc,
Iar o voce caldă le răspunde de sus;
-Invierea și Viața sunt Eu,Isus !


In Grădină, intră Mireasa lui Isus,
Cu raze înflorite și parfum de sus,
În haine albe și ramuri verzi de finic;
Cântă Aleluia doar Domnului veșnic !

Nu mai este noapte, nu mai e răcoare,
Isus este Soarele ce azi răsare,
Flori albe ies din pământ și privesc în sus;
-Invierea și Viața sunt Eu, Isus !Așa vorbește Domnul; 


O dulce chemareVeniți la Mine, toți cei trudiți și împovărați, și Eu vă voi da odihnă.

Matei 11/28


O dulce chemare răsună în Vale,
Un strigăt de Tată iubitor îmi pare;
-Veniti la Mine, flămânde mioare,
Nu v
ă îndepărtați de Păstorul Mare !


O dulce chemare răsună în Vale,
Sufletul simte că un Stăpân bun are;
-Veniti la Mine,voi,bolnave mioare,
P
ăstorul cel Bun balsam pentru  voi are!

O dulce chemare răsună în Vale,
Este vocea Domnului ceresc si mare:
-Veniti cu  Mine, mioare însetate,
Spre apa vieții, pe Calea de dreptate !

O dulce chemare răsună in Vale,
Este Vocea P
ăstorului Bun si Mare;
-Vino la Mine tu, cel trudit, păcătos,
Odihnă vei afla la pieptul  lui Cristos !

Azi, se mai aude un fluier de Păstor,
Ast
ăzi, ne mai strigă Isus cel iubitor,
Se mai aude la ceasul dimineții;
-"Vreau să îți dau ap
ă din izvorul vieții!"

Pe   Calea  Crucii

Matei 10/38

38'' Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. ''Al vântului trist sophar suspină din zori,
Soarele, întristat, se ascunde în nori;
-''Azi, nu se vor prinde în pământ puieții,
Pe Calea Crucii, vine Domnul Vieții! ''


Nori plumburii, de jale, peste Ierusalim,
Cruce de lemn duce singur Fiul divin;
-''Azi, se va deschide doar Floarea Durerii,
Pe Calea Crucii, e Domnul Îndurării! ''

Mulți merg pe Calea Crucii, spre Calvar,
Și mai mulți se pierd pe câmpie și hotar,
Spini și scai găsesc, se caută bobocii;
-''Cine vine, oare, pentru Domnul Păcii?


Soldații râd de haina cea stacojie,
Împletesc coroana de spini, cu mândrie,
Azi, se va frânge Trestia Sfântă, de sus;
-''Ia-ți și tu crucea și urmează-L pe Isus! ''

Fără Isus, Calea Crucii e în ceață,
Fără Isus, drumul nu duce la viață,
Inima aude apelul sfânt, duios;
''-Suflete, urmează-L, urmează-L pe Cristos! ''


Grijile de pe cruce apasă nespus,
Și sunt prea departe de Pasul lui Isus,
Mă prăbușesc de sute de ori pe cale,
Mă uit la Pasul Său, ce merge agale!

Mulțimea din alai aleargă spre Calvar,
Să vadă Mielul Alb murind pe Altar,
Mă uit în fața mea, la Pasul lui Isus;
Sopharul  vestește că Soarele e sus!

Căci Vântul Indurării înlătură nori,
Iar Soarele puternic învie în zori,
Mâine, se vor prinde în pământ puieții;
 Azi, cu Sânge i-a salvat   Domnul Vieții!


AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;      


 Nici vânt, nici furtună să nu îndrăznească,
Să atingă ce Domnul vrea să păzească!
Valuri de pe mare, norilor de sus,
În această barcă, la cârmă, e Isus !

Potolirea furtunii

"Isus S-a sculat, a certat vântul și valurile înfuriate, care s-au potolit, și s-a făcut liniște."
Luca 8/2 4


Aleargă pe cer turmele albe de nori,
Le mână vântul cu arcușul de viori,
Și -a făcut și aripi din valuri de mare;
Numai Tu, Doamne, esti făr-asemanare !Marea își scutură pletele albastre,
Este puternică, se înaltă spre astre,
Vrea să răstoarne mica barcă de pescari;
Numai Tu, Doamne, esti al Lumii Mare Far !Scoală-Te Isuse! Nu mai dormi !
Marea  flămândă pe toți ne va înghiți,
-Vino! Preia Tu cârma   și ne vei salva !
Spune o vorbă și marea se va calma!


Deodată, se cutremură  cer și pământ,
O voce cerească ceartă aprigul vânt;
-”Tăcere să fie, pleacă de pe mare!
Întindeți aripile spre altă zare !Nici vânt, nici furtună să nu îndrăznească,
Să atingă ce Domnul vrea să păzească!
Valuri de pe mare, norilor de sus,
În această barcă, la cârmă, e Isus !Vântul, speriat, cu groază Ii răspunde ;
--Din Fața Ta, Doamne, eu mă voi ascunde,
Sunt un străjer ce gonesc puternicii nori,
Când mă strigă Domnul, eu vin iute în zbor.


Aud flautul vântului  cântând duios;
"Ocoliți barca unde se află Cristos !
Nici vânt, nici furtună să nu îndrăznească,
Să atingă ce Domnul vrea să păzească!"


   AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;  

  


Isus i-a zis: „Nu ți-am spus că, dacă vei crede, vei vedea slava


lui Dumnezeu?”


Ioan 11/40

Matei 24: 36-39 „Despre ziua aceea și despre ceasul acela, nuștie nimeni: nici îngerii din ceruri, nici Fiul, ci numai Tatăl. Ioan 15/15

“Nu vă mai numesc robi, pentru că robul nu știe ce face stăpânul său; ci v-am numit prieteni, pentru că v-am făcut cunoscut tot ce am auzit de la Tatăl Meu.

Isus, Prietenul adevărat


O rază de pace umărul mi-a cuprins,

Și , cu iubire, buzele mi le-a atins;

-''-Mai poate fi iertat omul cel păcătos!

Este mai puternic sângele lui Cristos!''


-Nu te speria de pașii tăi întinați!

Prin sângele lui Isus, ei sunt curățați,

Dacă ai colb pe corpul tău păcătos,

Spălat va fi el prin sângele lui Cristos!De vrei să găsești tu,aici, alinare,

Nu te mai lua după turma cea mare!

Nu este nimeni prieten cu inima ta,

Căci fiecare caută doar slava sa!


Nu te uita la cel din înălțime!

Pare înțelept, dar nu seamănă cu Mine,

Nu te uita nici la cel din Vale !

Pare umil, dar dragostea Mea n-o are.


Nu căuta tu la templu alinare!

Cel cu perii albi, cinste nu mai are,

Nu te uita în jos, nu te uita în sus !

Singurul tău prieten rămâne Isus.


Eu, Domnul, sunt prietenul adevărat,

Te-am iubit, te iubesc și nu te-am uitat,

Iubirea Mea pentru tine e veșnică,

Urmeaza-Mă, urmează-Mă , fără frică!
                      

                      

                                                                                                                 

                 Dumnezeu, da, Dumnezeu Domnul vorbeste si cheama pamantul, de la rasaritul soarelui pana la asfintitul lui.

Psalmul 50/1

                                                                                            

             
                  

                                   

                   

              


                                          

                                                   
                 AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;

 


Luca 12/32
 Nu te teme, turmă mică, pentru că* Tatăl vostru vă dă cu plăcere Împărăția.


        AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;

Nu , mana Domnului nu este prea scurta  ca sa mantuiasca, nici urechea Lui prea tare ca sa auda,ci nelegiuirile voastre pun un zid de despărtire între voi si Dumnezeul vostru; pacatele voastre va ascund Fata Lui si-L împiedică sa v-asculte!"


Isaia 59/1,2Noaptea  îmbrățișează  păduri și câmpii,
Clipesc  tăcute stelele din veșnicii,
Haina cu sclipiri nu le înveselește;
-Cerul, oare, de ce nu ne mai vorbește ?


Căci  noaptea e senină, cerul fără nori,
De ce nu se aud  cântările de dor?
Nici corul de îngeri, niciun cântec gingaș;
-Porumbel de Pace,tu nu vii pe imaș ?Doar un sunet de plâns și amarnic suspin,
Răsună o harfă, ce e de neam divin;
-Cine cântă, în noapte, la harfă mereu ?
-Eu sunt al tău suflet strigând pe Dumnezeu !


Și gândurile mele capătă răspuns,
De la harfa din sufletul meu, cel ascuns;
-Ascultă ce zice cerul  cel amorțit !
Așa vorbește Domnul Sfânt din Infinit;


"Glasul Meu răsună pe munte  și câmpii,
Păcatul tău ridică zid spre veșnicii,
Eu strig către tine,din zori până în noapte,
Prin norul de păcate nu mai trec șoapte!


Cheamă vântul căintei din miazănoapte,
Să mature a păcatului  tău noapte !
Strigă-L pe Păstorul cu glas dulce,duios!
Atinge-te de poala hainei lui Cristos!


Cere-I lui Isus să spună  doar un Cuvânt!
Să trimită Porumbelul Duhului Sfânt,
Să spargă zidul păcatului  negru,greu,
Harfa ta plânge după glas de Dumnezeu !"Raza dimineții  peste păduri, câmpii ! 
 Salută pe Tatăl  ceresc din veșnicii,
Aud pe câmpie un glas dulce, duios;
Si ma ating de poala hainei lui Cristos !


                            

                         AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;

                                     

Matei 24/12

Și, din pricina înmulțirii fărădelegii, dragostea celor mai mulți se va răci.    Mesaj divin

Noaptea minunată de primavară

Peste patria mea încet coboară,

Stelele sunt mici pietre strălucitoare,

Și mantie, cerul fără de hotare.


2)În noapte, se aud harfe blânde din cer,

Și acorduri de viori ce nicicând nu pier,

Un susur dulce și subțirel de izvor,

Îmi șoptește niște vorbe ce parcă dor.


3)''--Suflet iubit, ce te uiți la cerul senin!

Din depărtări îți aduc un mesaj divin,

Ascultați-Mă stele strălucitoare!

Deschide -ți inima, munte și vale!


4)Mă uit la Răsărit, mă uit și spre Apus,

Steaua iubirii tale demult a apus!

Unde este iubirea, unde mai este?

În ce colțuri ascunse mai strălucește?


Ai avut o flacără în inima ta,

Ca un diamant în noapte ea strălucea

Mă uit la Răsărit, la cerul cel întins,

Steaua iubirii dintâi de ce s-a stins?


5)Popor iubit!Uită-te dincolo de nori!

Și vezi ce semne se arată în zori!

Să ieși mai des în prag și uită-te în sus!

ci se apropie Regele Isus!
6)Mireasă iubită a Regelui Isus!

Ațintește-ți mai des privirea, spre cer, sus!

Căci Mirele tău vine cu al Său alai,

Împodobește-te cu flori albe de mai!”7)Mă uit din nou la cerul frumos, purpuriu

Și fără iubire, mi s-a părut pustiu.

Și suspinele mele ca un fum urcau,

Și, în fața Domnului Sfânt se închinau.       
                               

                                

  AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;


Ieremia 6/16
Așa vorbește Domnul:
‘Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre''


Spre Iesle, pe calea îngustăIeremia 6/16
Așa vorbește Domnul: ‘Stați în drumuri, uitați-vă și întrebați  care sunt cărările cele vechi, care este calea cea bună: umblați pe ea, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre''Dansează vioi  cununile de stele,
Melodia cerească o știu doar ele,
Dansează și ai cerului fluturi de nea;
Și corul de îngeri cântă ''Aleluia! ''


Pornesc cu magii să Il caut pe Isus,
Pe cămile, daruri multe, cu capul sus,
Și în drum, palmierii mă înveselesc,
Printre flori cu parfum dulce, eu rătăcesc.

Steaua merge înaintea noastra, pe cer,
Dar pașii mei, în desișuri, în păduri, pier,
Doar păsările îmi cântau în cor duios;
-Te-ai îndepărtat de Calea către  Cristos!


E noapte, dar nu mai văd Steaua de pe cer,
Simt că am pierdut ceva, și nu vreau să pier,
Și aud, din nou, o cerească chemare;
-''Intoarce-te, vino la vechea Cărare!


-Baltazar, Baltazar, pe unde rătăcești?
La steua de pe cer, tu nu mai privești? ''
-Am amețit în Vale, de parfum și flori,
Nu mai văd nici steaua luminoasă din zori!

--''Calea nu e aceasta, nu e în Vale,
Este în Iubirea ce veșnic nu moare,
Intoarce-te acum la îngusta Cărare!
Acolo te așteaptă Păstorul cel Mare! ''


Mă  uit din nou la cununile de stele,
Au un drum ceresc, nu se rătăcesc ele,
Dansul lor sublim, din Răsărit spre Apus;
Este plecăciune în fața lui Isus!

Pornesc din nou la drum, privind în sus,
La Iesle, mă așteaptă încă Isus,
Și dansez cu ai cerului fluturi de nea;
Cu îngerii cerești cânt eu ''Aleluia! ''
Mi
-Prietene, tu mai  vezi steaua din Răsărit?
Și stelele ce  dansează  în infinit?
Intoarce-te, deci, la îngusta Cărare!
La Mesia, ce te așteaptă pe cale !

             


AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;         

           

'' Cine nu-si ia crucea lui si nu vine după Mine nu este vrednic de Mine. ''

Matei 10 /38


                                                    


Pe Calea Crucii


Al vântului trist sophar suspină din zori,

Soarele, întristat, se ascunde în nori;

-''Azi, nu se vor prinde în pământ puieții,

Pe Calea Crucii, vine Domnul Vieții !''Nori plumburii, de jale, peste Ierusalim,

Cruce de lemn duce singur Fiul divin;

-''Azi, se va deschide doar Floarea Durerii,

Pe Calea Crucii, e Domnul Îndurării !''


Multi merg pe Calea Crucii, spre Calvar,

Si mai multi se pierd pe câmpie si hotar,

Spini si scai găsesc, se caută bobocii;

-''Cine vine,oare, pentru Domnul Păcii?


Soldatii râd de haina cea stacojie,

Împletesc coroana de spini, cu mândrie,

Azi, se va frânge Trestia Sfântă, de sus;

-''Ia-ti si tu crucea si urmează-L pe Isus!''


Fără Isus, Calea Crucii e în cea,

Fără Isus, drumul nu duce la via,

Inima aude apelul sfânt, duios;

''-Suflete,urmează-L, urmeză-L pe Cristos !''
Grijile de pe cruce apasă nespus,

Si sunt prea departe de Pasul lui Isus,

Mă prăbusesc de sute de ori pe cale,

Mă uit la Pasul Său, ce merge agale !


Multimea din alai aleargă spre Calvar,

Să vadă Mielul Alb murind pe Altar,

Mă uit în fata mea, la Pasul lui Isus;

Sopharul vesteste că Soarele e sus!


Căci Vântul Indurării înlătură nori,

Iar Soarele puternic învie în zori,

Mâine, se vor prinde în pământ puietii;

Azi, cu Sânge i-a salvat Domnul Vietii !


AȘA VORBEȘTE  DOMNUL;

„Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei,
 zice Domnul
2 Corinteni 6/17
 

Iesiti din Egipt !Cerul a cobor
ât pe pământ, în noapte,
Pe mare, r
ăsună de îngeri șoapte,
Apele de cleștar se despart
în două;
"-Ieșiți din Egipt, Domnul ne strigă nouă !''St
âlpul de fum deschide o cărare,
Prin măreața, ad
ânca, Roșie Mare,
Răsună un c
ântec măreț de iubire;
Domnul este Steagul meu de m
ântuire !Israel porne
ște cu Domnul prin mare,
Deschisă -i, de cer , o veșnică cărare,
Cu ochii vis
ând la Canaanul ceresc,
Cerul
și pământul pe Domnul Îl slăvesc !


E lung, anevoios , drumul meu prin pustiu,
Dar trimite mana,
în zori, Domnul Cel Viu,
Eu n-am nici cai , nici c
ălăreți în lupta mea;
Domnul este Steagul alb
și taria mea !
Azi,iesim din Egipt ,privind St
âlpul de sus,
Ne conduce pe cale Marele Isus,
Apele de cle
ștar se despart în două;
-Ieșiți din Egipt,Isus ne strigă nouă !

Cu glasul Său dulce si Brațul Sau de fier,
Isus Cristos ne -a răscumpărat pentru cer!
Răsună un c
ântec măreț de iubire;
,-"Isus este Steagul meu de m
ântuire !"


                              

                             


                    

 
                 Chemarea Luminii

Ioan 8/12

Eu sunt Lumina lumii; cine Mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vietii.”E Primăvară, timpul reînnoirii,

Puternică e chemarea Mântuirii,

Glasul vântului, acum, nu este duios;

Dar minunat e glasul lui Isus Cristos !Seminte multicolore cad pe pământ,

Udate de rouă, sărutate de vânt,

Mlădițe de smarald se înalță spre cer,

Dar noaptea tot ține, se usucă și pier.


Le iubeste vântul, le iubeste zarea,

Dar nu au semn de la Domnul, nici chemarea,

Stau în umbră, dorm sub raze de lună,

Căci le lipsește a Luminii Cunună !


La miezul noptii, se aude un Glas,

Este Chemarea Luminii, al Mirelui Pas,

Ce le strigă pe nume, cu un glas duios;

A înviat Lumina si Isus Cristos !''-Să vină la Mine lăstarii de Lumină !

Si curătati-vă haina cea de tină!

Copii ai Luminii, iesiti din umbră!

Înlăturati haina veche si sumbră !


Si vocea lui Isus răsună în mlădiTe,

-''VeniTi la Mine, am înviat,oite !''

Vom merge împreună pe verzi câmpii,

Lumini veti fi si voi, aici, si-n vesnicii !


Semintele încoltesc si ies din pământ,

Chemate doar de Domnul si Duhul cel Sfânt,

Auzi voce cerească, voce divină?

Te cheama Isus, vei primi Lumină !


Este Primăvară, chemarea Naturii ,

Mai puternică-i chemarea Mântuirii,

Azi, Isus strigă spre lume cu glas duios;

- Eu vă ofer Lumina, Eu, Isus Cristos !
          


    
      Apele vii 

1)Soarele aruncă săgeti arzătoare,
Nici sub palmieri, nu mai este răcoare,
Bătrâni si copii, în desert, fără apă,
 Sunt căzuti la pământ, fără nicio vlagă.


2)E sete de flori si câmpii înverzite,
Sete de iubire, în inimi părăsite,
Pământul tare  însetat si păcătos,
Se tânguie si Il strigă pe Cristos.


3)Inima-mi tresare, dinspre cerul  senin,
O trâmbită ce cântă un cântec  divin;
-''Ascultati voi, munti, cetăti, si voi, ape!
Vine ziua Domnului, este aproape!


 4)-Aduceti pe bătrâni, strângeti pe copii !
Inchinati-vă Celui Sfânt din vesnicii!
Domnul trimite din cer ploaie târzie!
Oaza cea uscată va fi iarăsi vie !''
5)
 Sună trâmbita încă pe muntele sfânt,
Strigă adunarea  al Domnului Cuvânt ;
-''Veseliti-vă ogoare si voi, pustii!
Domnul vă dă ploaie, azi mai dă ape vii!'' 

Pe aripi de alb Porumbel
,'' ...cerurile s-au deschis si a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-Se în chip de porumbel si venind peste El. ''

Matei cap.3/16

1)O, ce noapte albastră, de vis, adâncă!
 Luna zâmbeste de după o stâncă,
 Stelele strălucesc ca niste fiinte vii,
Ce se
închină Celui Sfânt din vesnicii.

 2)''-O, Doamne, trimite o lumină vie!
S
ă aprindă lin a inimii făclie!
Si, te rog, să-mi dai si un alb mărgăritar,
Din grădina iubirii fără de hotar !''

3)Si o soaptă cerească, misterioasă,
Din usa inimii, mă cheamă voioasă,
Si văd un Porumbel alb, strălucitor,
 Ce pe nume mă tot strigă, strigă de zor.


4)''-Vino, prinde-te de aripile mele!
 Si zboară cu mine, zboară spre stele!
Admiri tu rozele albe de luna mai,
 Mai frumosi sunt trandafirii ceresti din rai!


 5)In Grădina Păcii si a Domnului Sfânt,
 Eu tot caut o floare, un parfum , un cânt,
 Lângă apa vietii, florile înfloresc;
Isus e floarea albă, pe El Il iubesc.

 6) Setea chinuitoare, din inima mea,
 Dispare deodată, dispare si ea,
 In inima mea este o apă vie;
 Domnul Isus cu a Iubirii făclie !


7)O, ce noapte albastră, de vis, adâncă!
 Stiu că Domnul Isus este a mea Stâncă,
 Inima mea este o flacără vie;
Este Isus cu a Iubirii făclie !


                  
                       Un strop de apă vie


Ce răcoare lânga acest râu de munte!

Stropii străvezii alintă a mea frunte,

Dar inima mea rămâne însetată;

--''Trimite-mi din cer un strop de apă, Tată!''


Si, deodată, cascada de lângă râu,

Se prefăcu într-un înger cu alb brâu.

Si cânta cu o voce ametitoare;

-''-Ploaia târzie îti va aduce răcoare !''


Si suna de zor din trâmbita cea cristalină,

De a sa chemare, Valea era plină;

''-Veniti la ploaia minunată, târzie!

Stropii ei si pomii uscati îi învie!''Există o cascadă albă cerească ,

Unde florile vietii pot să crească,

Vreau si eu un strop din apa ei cea vie;

--''Isuse, dă-mi un strop de ploaie târzie !''


Când simt răcoarea si văd râul de munte,

Mă răcoresc cu stropi pe fa si frunte,

Inima mea strigă după apă vie;

--Sfinte Doamne, dă-ne Tu ploaie târzie !


Rosea


               
                                                             

                                                             


 Cu adevarat , Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu

Matei 27/54


"Cu adevărat, Acesta a fost Fiul lui Dumnezeu!"1)Sutasul roman, de la cruce, se întorcea,

Tăcut si mult îngândurat, la oastea sa,

Prieteni numerosi, azi, în jurul său roiesc,

Ca si albinele, când flori albe zăresc.


2)-Prietene, norii ochii ti-au întunecat,

Cutele adânci, albe, fruntea ti-au brăzdat,

Oare,azi, bătălia ta a fost prea grea?

Lauri am cules pentru victoria ta.


3)-Dragii mei, inima adânc mi-a tulburat,

Chipul însângerat al Iudeii Impărat,

Fără oaste, a venit din patria Sa,

Să lupte fără arme, doar cu Dragostea.4)A cumpărat via pentru al Său popor,

Cu sânge ce s-a scurs pe verdele covor,

Duhul, la Golgota, cand Isus si-a dat,

Cerul si pământul s-au cutremurat.


5)La al saselea ceas, soarele s-a ascuns,

Intunericul, în Israel, a pătruns,

Si, la al nouălea ceas, El a glăsuit:

''Tată, Tată, Tată, de ce m-ai părăsit?''6)Stâncile au crăpat si s-au închinat,

In cinstea Fiului Sfânt si crucificat,

Si tunetul striga, din cer, către popor;

''-Acesta-I, Acesta-I, al tău Mântuitor!''


7)Cununa de spini, parcă, mie îmi spunea;

''-Isus, tie, cununa vietii ti-o va da!''

Vântul, la urechi, duios , îmi murmura;

-”Glorie Lui, în veci, în veci! Aleluia!”


8)Sângele scurs, din răni, cu blândete spunea;

-”Sunt pretul plătit pentru mântuirea ta! “

Palmele bătute în cuie au rostit;

--”Prietene, Isus, pe tine, mult te-a iubit!


9)Un stol de porumbei albi, spre cer s-a ridicat,

Să ducă vestea că Isus ne-a salvat,

O voce cerească se auzea de sus;

-”Inchinati-vă Celui cu Numele Isus!”10)Din cer, lacrimi mari ca perlele curgeau,

Si pe Marele Isus Il preamăreau,

Cu tunetul si ploaia am zis si eu;

-Mă închin Tie, Fiul lui Dumnezeu!


11)Apoi, tăcere s-a făcut pe pământ,

Tăcere mare, si în cerul cel sfânt,

Stelele strălucitoare au împletit,

Cunună de lauri, culesi din infinit.


12)Cununa de lauri, ce mie mi-ati dat,

O vom da la al Vietii Mare Impărat,

Si la Fiul iubit ce stă la dreapta Sa,

Glorie Lui, pe veci, pe veci , Aleluia!
                                                               
              


Pentru că Isus Cristos a
înviat
E o nouă zi în Ierusalimil iubit,

Păsările cerului abia s-au trezit,

Palmierii se leagănă, în vânt, usor,

Slăvindu-L pe al Lumii Mare Creator.Si e o tăcere sfântă, parcă, în jur,

În cer, aici, pe pământ, de jur-împrejur,

Razele soarelui printre ramuri străbat;

''Pentru că Isus Cristos, azi, a înviat ! ''Crinul, ieri, dormea într-un mugur amortit,

Azi, seamănă, cu o perlă din infinit!

Cu rouă de speran , ea s-a îmbrăcat,

Pentru că Isus Cristos, azi, a înviat !


Câmpia e verde si pare de smarald,

A fost udată cu iubire din înalt,

Se ridică trestia, ce multi au călcat,

Pentru că Isus Cristos a înviat!Si o rază de iubire sfântă în zori,

A înlăturat cea si cenusii nori!

Cu cerul si Tatăl sfânt, azi, ne-am împăcat,

Pentru că Isus Cristos a înviat !

                  


             

    


      PE CINE CAUTI TU, INIMA MEA?

      1)
   Stropi de rouă, pe florile din grădină,
   Strălucitoare lacrimi fără nicio vină,
   Parcă, mă strigă pe nume, în zori de zi,
    Ca o trambită de argint din vesnicii.

  2) Si alerg în prima zi a săptămânii,
    Printre copacii minunati ai grădinii;
     Pasii aleargă, ochii sunt nerăbdători,
   Caută de zor si ei ceva, printre flori.
3)
-Pe cine cauti tu, aici, în zori de zi?
In grădină, în răcoarea diminetii?
''-Ce caut eu, inima mea, sigur, stie,
Caut un mormânt si o piatră pustie!''

4) O floare strivită, ce lumea a călcat,
Dar, în roua diminetii, ea a înviat.
Vreau să aud glas cristalin îngeresc ;
-''Nu este aici al tău Domn mare ceresc!''


5)Eu vreau un glas dumnezeiesc, mângâietor,
Inima să-mi umple de bucurie si dor,
Să-mi spună cu glas de Mire ceresc ;
-''Fii fără frică, Eu pe tine te iubesc!''

6)Caut si alerg în roua diminetii,
Să-L găsesc pe Isus, Domnul vietii,
Să-mi spună cu glas de Mire ceresc ;
-''Fii fără teamă, Eu pe tine te iubesc!''


7)Să sun dintr-o trâmbită strălucitoare,
Să zboare ca o pasăre, la popoare,
Să spun că, floarea albă, venită de sus,
Azi , a inviat, si se numeste Isus !


                                         

In ziua Invierii


1)Soarele poartă astăzi haine aurii,

Strigă, voios,  ca un mire din vesnicii;

-''Impart astăzi raze blânde si bucurii,

In cinstea Fiului si a Invierii.''!


2)Florile poartă azi haine de lumină,

Lacrimi ceresti, desi nu au nicio vină,

-''Noi purtăm lacrimile diminetii,

In cinstea lui Isus, Domnul vietii !''


3)Mă uit, temător, plin de îngrijorare,

Căutând sprijin pe îngusta cărare,

Parcă, suspină, blând, glasul diminetii;

''-Apropie-te azi de Domnul vietii !''


4)Si văd că mormântul este gol si pustiu !

Dar unde este Isus, astazi, doar eu stiu,

Imi vorbeste din a inimii grădină;

''--Fii fără teamă, Eu îti sterg a ta vină!''5)Isus e viu în a inimii grădină,

Isus poartă haine albe de lumină,

Ochii mei au si ei roua de pe flori;

-''Isuse, Tie iti dau inima în zori!''


6)

Vestesc pe Isus în a lumii grădină ;

''--Fii fără teamă, El sterge a ta vină!

Isus cu haine de slavă s-a îmbrăcat;

Isus Cristos, Isus Cristos a înviat !'

       

          

               


       

       

  Un călător în Cetatea Păcii eterne

Evr. 9/14

,'' cât mai mult sângele lui Hristos, care, prin Duhul cel vesnic, S-a adus pe Sine Însusi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăti cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiti Dumnezeului celui viu! ''


1)Zorile îsi deschid încet aripile,

Imbrătisându-i cu iubire văile,

Urc pe aripi de zori, spre Ierusalim,

Cetatea iubită a Tatălui divin.


2)-Oare, cum pot păsi pe acest pământ sfânt,

Eu, care n-am păzit al Domnului Cuvânt?

N-am adus nicio jertfă de taur si tapi,

Cum să păsească pasii mei întinati?


3)O rază de pace umărul mi-a cuprins,

Si , cu iubire, buzele mi le-a atins;

-''-Mai poate fi iertat omul cel păcătos!

Este mai puternic sângele lui Cristos!''


4)-Nu te speria de pasii tăi întinati!

Prin sângele lui Isus, ei sunt curătati,

Dacă ai colb pe corpul tău păcătos,

Spălat va fi el prin sângele lui Cristos!


5)''Cetate, cetate a păcii eterne!

Flori albe, iubirea, în pustiu, asterne,

Curată-i si inima, corpul păcătos,

Este mai puternic sângele lui Cristos!''                    

      
                                       Învierea lui Lazar 

Un vânt răcoros adie dinspre mare,

Si înfioară măslinii din cale,

Ramurile lor  se închină  la pământ,

Salutându-L pe Isus, Isus Cel Sfânt.

 

Palmierii se leagănă, în vânt, plângând,

Durerea a două surori, poartă  în gând,

Plânge, azi, si pârâiasul din vale,

Duce o poveste de durere  si jale.

 

Marta  si Maria pe mal stăteau,

Cu lacrimi amare, pe Lazar îl plângeau,

Plecat de patru zile dintre cei vii,

Chiar si florile  li se păreau pustii.

 

In drum spre ei, Isus a zăbovit pe cale,

Dar tainică este a Domnului  lucrare,

Maria a alergat la Isus plângând,

Cu durere mare si suspinând.

 

--O, Isus, fratele meu cel drag a murit,

Cât te-am  asteptat si cât te-am pomenit!

Dacă ai fi fost aici să-l poti vindeca!

Să ne arăti, Tu,din nou dragostea ta!

 

--Maria, Maria, vino si nu mai plânge!

Si Mie, inima, în  piept mi se frânge,

Sterge-ti lacrima, că iar ai să-l privesti

Pe fratele Lazar, ce mult tu il iubesti.

 

--Stiu, Doamne, că e o zi a revederii,

În ziua cea mare a Învierii,

Maria, cu tristete, vorbele le rostea ,

Când Isus cu multimea  spre mormânt păsea.

 

 

Multimea s-a adunat în jurul lui Isus,

El, amândouă mâinile spre cer le-a dus.

Isus a privit, în sus, spre cerul  senin,

Si a vorbit cu Tatăl, cu Tatăl divin.

 

 

Isus, atunci, tare a strigat,

Locuinta mortilor  s-a cutremurat,

La ordinul lui Isus Cel Mare si Sfânt,

Duhul lui Lazar s-a întors pe pământ.

 

 

--Lazar, vino afară, acum să vii!

Te cheamă pe nume Cel din Vesnicii!

Stăpân este El peste  sufletul tău,

Închină-te, chiar acum, lui Dumnezeu!

 

 

 

Lazar a iesit viu din al său mormânt,

Căci puternic este al Domnului Cuvânt,

Stăpâneste El peste cei morti si vii,

Stăpân e pe suflare, Cel din vesnicii.

 

--La a Ta chemare, eu am venit, Isus,

Se închină  Tie  si stelele de sus,

Glasul Tău răsună printre galaxii,

Stăpânesti peste ale cerului câmpii.

 

--Îti  multumesc, Isuse, că Tu m-ai strigat!

Numele Tău  sfânt să fie lăudat!

Orice vale adâncă si  orice ponor,

Aleluia –Ti cântă, în vecii vecilor. 

 

Isus, atunci, multimii s-a adresat,

--Iată, ati văzut slava Marelui Impărat,

Pământul este asternutul picioarelor,

Închinati-vă Domnului, popoarelor!

 

Se minunau palmierii din cale:

---Cine dă ordin la a omului suflare?

Cine e Acela ce  strigă tare,

Si tot cerul îi dă ascultare?

 

-Cine este Acela ce se uită în zare,

Si i se închină munte si vale?

Si, de când se scoală mortii din mormânt,

La ordinul unui om de pe pământ?

 

-Este Isus, vântul de nord răspunde,

Din Fata LUI, tu nu te poti ascunde,

Bucură-te Răsărit, si  tu, Apus,

Mândriti-vă cu Marele Isus!

 

În câmpiile albastre din   vesnicii,

Există o cale ce duce spre ape vii,

Ea trece  prin vale si apoi duce în sus,

Calea aceasta se numeste Isus.


                


  Du-te, credinta ta te-a mântuit!

 

Marcu 10/52

1)Păsări albe zboară pe cerul fără nori,

Vesele că noaptea  a fost învinsă de zori,

Cântecele lor duioase povestesc

De dragostea Impăratului ceresc.

 

2)O multime de oameni din Ierihon iesea,

Pe Isus si ucenici, pe drum îi conducea,

Drumul ocoleste si , apoi, se îndreaptă,

Spre Ierusalim, unde lumea asteaptă.

 

3)Un cersetor orb de la toti milă cersea,

Dar inima nimănui , de el , nu se înduiosa,

Chipul său palid si deznădăjduit ,

Două perle de lacrimi l-au împodobit.

 

4)Si numai praful de pe drum era răscolit,

De durerea unui suflet mult chinuit,

Si doar adierea răcoroasă de vânt

Ii mângâia fata fără cuvânt.

 

5)Un vuiet de multime s-a auzit,

Strigăte si urale L-au însotit ,

Pe Isus, ce din Ierihon venea,

Vântul de Nord doar Lui I se inchina.

 

6)Inima lui tristă s-a inviorat,

Si o dulce speran l-a imbrătisat,

O soaptă a venit din zările albastre,

Din tara fără nori si fără noapte.

 

7)-Strigă-L pe Isus când pe drum se iveste,

Strigă-L când aproape de tine păseste,

Ascultă ale inimii dulci soapte!

Indrăzneste, El te va scăpa de noapte!

 

8)-Fiul lui David, ai milă de mine!

Nimeni pe lume nu se indură de mine,

El , cu durere,  aceste vorbe rostea,

Căci pentru el , mereu noapte era.

 

9)-Eu sunt Isus, tu ce vrei să-ti fac?

-Să capăt vederea, pe drum să nu mai zac,

Atunci, Isus, spre cer duios s-a uitat

Si lumina ochilor lui Bartimeu a redat.

 

10)-Du-te, credinta ta te-a mântuit!

Spune tuturor că Isus te-a izbăvit!

Strigă tuturor, in Răsărit si Apus,

Că lumina vor afla la Medicul Isus!

 

11)El a izbucnit în plâns de bucurie,

Porunca lui Isus si pietrele invie,

Bartimeu i se inchină lui Isus,

Ar vrea să spuna ce buzele nu au spus.

 

12)Bartimeu deschise ochii atunci,

Văzu un chip senin, dar parcă dădea porunci,

Razelor de soare si apelor toate,

La clipa prezentă, la zi si la noapte.

 

13)Eu, Bartimeu, mă închin , azi, lui Dumnezeu,

Suflete, ascultă ce îti spun si eu!

Nu cersi mila de la omul trecător,

Intinde-ti mâna doar spre al tău Creator!

 

14)Când vezi că e pustiu totul in jur,

E nopte si dusmani de jur împrejur,

Strigă-L pe Isus, Cel de dincolo de nori,

Noaptea ta va fi învinsă de zori.

                                                       


  Isus Lumina Lumii


Am călătorit pe aripa unui gând,

Spre Impărătia Tatălui Celui Sfânt,

Si vă aduc o rază de lumină în dar

Si de la Cristos, iubire, pace si har!


O rază de lumină din depărtare,

Pentru cel aflat pe îngusta cărare,

Si un strop de apă de la sfântul izvor

Din tara unde îngerii cântă în cor.Inimă rănită si insângerată!

Balsam iti aduc de la al tău Sfânt Tată,

Si vorba dulce ca un fagur de miere;

''-Eu voi alina orice mare durere!''Călătoreste pe aripa unui gând!

Cere Lumină de la Tatăl cel Sfânt!

Indrăzneste !Luminează calea cu ea!

Lumina Lumii este si in inima ta!                                                     

 
 

 

 

Învierea  fiului văduvei din Nain

 

Motto:”Tinerelule, scoală-te,  îti spun!”(Luca,cap.7/14)

 

1)Iată o nouă zi de la Tatăl iubit!

Păsările cerului abia s-au trezit,

Palmierii  se leagăna în vânt, usor,

Salutându-l pe al Lumii Creator.

 

 2)Florile albe trimit un parfum dulceag,

Pe aripile vântului, blând, pribeag,

Se leagănă, o clipă, sub cerul senin,

Inchinându-se, cu drag, Tatălui divin.

 

3)Pe drumul ce duce spre cetatea Nain

Multi bărbati, femei  îndurerate vin,

Un băiat duc spre locul de îngropare,

Mama sa,văduvă, pe nimeni nu mai are.

 

4)Bărbati si femei hainele îsi sfâsiau,

Razele soarelui în zadar străluceau,

Inima de mamă era sfăsiată,

Sângera de durere, neîmpăcată.

 

5)Biata femeie nici glas nu mai avea,

Dar inima de mama întruna repeta:

-Unde să mă duc, oare, după ajutor?

Leac de durere, n- are niciun muritor?


6)In jurul ei doar bocitoarele plângeau,

Si flautele cu tristete suspinau,

Bărbatii îsi plecau capul la pământ

Si nimeni nu mai rostea niciun cuvânt.

 

 7)Dar ce larmă-i pe drum, ca de sărbătoare?

Un alai vine ca o nuntă mare,

Isus si ucenicii pe drum veneau,

Impărătia Tatălui o vesteau.

 

8)Deodată, bocitoarele au amutit,

Flautele cele triste s-au oprit,

Multimea se uita mirată la Isus,

Asteptând, parcă, o minune de sus.

 

9)Isus,  cu milă, la femeie,   s-a uitat

Si, cu blândete, asa a cuvântat:

-Suflete nu plânge, nu mai dispera!

O mână cerească, azi, te va ajuta.

 

10)-Sărmană femeie, nu mai dispera!

Există un leac pentru durerea ta!

Eu, inima rănită, o pot vindeca,

Aruncă-ti  tu  durerea asupra Mea!

 

11)Isus si-a îndreptat  mâinile în sus,

Si, cu hotărâre, o vorbă a spus,

Razele de soare  s-au cutremurat,

Si Celui vesnic laudă au dat.

 
12)-Tinerelule, îti spun, Scoală-te!

Suflete, la trupul tău, întoarce-te!

Ridică-te si vino la a ta mamă!

Si Tatălui ceresc să dai, tu, slavă!


 13)Si tânărul, din sicriu  s-a ridicat

Si în fata lui Isus s-a închinat,

A alergat spre a sa iubită mamă,

Si Tatălui ceresc, a dat el slavă.

 

14)-La a Ta chemare, eu am venit, Isus!

Se închină Tie si stelele de sus,

Glasul Tău răsună printre galaxii,

Stăpânesti Tu peste ale cerului câmpii.

 

 15)Din somnul cel de moarte, Tu m-ai ridicat,

Dragoste si viață, Tu, mie, mi-ai dat,

Niciodată de Tine nu m-oi depărta,

Laude, întruna, inima-ti va da!

 

 16)Multimea mirată întruna repeta,

“Să strigăm Domnului sfânt” Aleluia!”

A cercetat cu milă pe al Său popor,

Iti cântam Mărire, Doamne îndurător!

 

 

  

Venirea  Fiului Omului

1)Soarele   strălucea puternic, pe cer, sus,

Ucenicii erau în jurul   lui Isus,

La umbra unui   măslin bătrân  stăteau 

Si vorbele   lui Isus le ascultau.

 

2)--Spune-ne   cum va fi venirea Ta!

Si de cine Tu, atunci,  Te vei îndura?

Căci din vremuri apuse stelele  sclipesc

După noapte, din nou, zorile se ivesc?

 

3)Isus, cu a Sa privire, i-a îmbrătisat,

Si cu a sa voce blândă, le-a cuvântat,

---Despre ceasul acela, nimeni nu stie,

Doar Tatăl ceresc si sfânt  din vesnicie.

 

4)Dar Fiul nu-L întreabă pe Tatăl Sfânt ,

Nici îngerii   din ceruri nu stiu vreun cuvânt,

Este o taină mare pecetluită,

Se află în Mâna  Tatălui   cea slăvită.

 5)Voi să vă uitati la semnele vremii!

Florile înfloresc în pragul verii,

Natura are glas si vă vorbeste,

Prin ea, si cerul, azi, taine vă sopteste.

 

6)Și Isus, cu blândete, ne-a arătat  ,

Lucruri ce se vor întâmpla cu adevărat,

Si iată ce am aflat  noi de la Isus,

Multe lucruri ascunse, El, nouă, ne-a spus.

 

7)-''Iubirea ca o floare se va ofili,

Petalele firave se vor risipi,

Din focul ce ardea cândva pe vatră,

Va rămâne doar o inimă de piatră.

 

8)Mă uit la Răsărit, mă uit spre Apus,

Iubirea frătească demult a apus.

Unde este iubirea, unde mai este?

In ce locuri ascunse  mai locuieste?

 

9)Tinerii   vor privi perii albi cu dispret

Nici un sfat bătrânesc nu va avea pret ,

O, de v-ati  aminti de sfatul părintesc!

O, de v-ati  aminti  de Tatăl ceresc!

 

10)Va aluneca pământul la vale,

Se vor cutremura câmpii si ponoare,

Vor fi războaie între frate si soră,

Nu-si vor vorbi multi ani soacră si noră.

 

11)Vor fi în cer semne înspăimântătoare,

Vor fi multe glasuri amăgitoare,

Si, voi, copiii mei, veti fi prigoniti,

Tineti-vă de Mine, să nu vă poticniti!

 

12)Apoi, alergi la templu, si te îngrozesti,

Aici, urâciunea pustiirii  găsesti,

Si jertfa necurmată a încetat,

Si pe Domnul din ceruri, demult, L-au uitat.

 

 13)Mă voi îndura de cel ce mi-a dat apă,

Când am fost orfan,Mie mi-a fost si mamă,

Când am fost rănit, rănile Mi le-a legat,

Flămând fiind, o coajă de pâine mi-a dat.

 

14)Mă voi îndura, atunci, de cel ce a pus,

În inima sa, mereu Numele Isus,

De cel ce nu s-a rusinat cu Mine,

De cei ce nu M-au lepădat la bine.

 

15)Ca fulgerul  ce luminează   cerul sus,

Si e văzut în Răsărit si Apus,

Asa va fi când Fiul pe nori va veni,

Să judece, pe pământ, morti si pe vii.

 

16)Popor iubit!Uită-te dincolo de nori!

Si vezi ce semne se arată în zori!

Mai iesi în prag si uită-te în sus!

Căci se apropie Regele Isus!

 

17)Mireasă iubită  a Regelui Isus!

Atinteste-ti  privirea, spre  cer, sus!

Căci Mirele tău vine cu al Său alai,

Împodobeste-te  cu flori albe de mai!

 

18)Popor iubit, uită-te la cerul senin!

Prin natură, îti vorbeste Tatăl divin,

Pe Isus, azi, Il mai întâlnesti pe cale,

El se mai îndură de munte si vale.   


                     SPRE   DAMASC

 DRUMUL SPRE DAMASC"Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?”
Faptele apostolilor 9/4

 Soarele urcă mândru și strălucitor,
Curmalii înalță parfum îmbietor,
Pașii grăbiți stârnesc praful cel păcătos,
Îl va potoli doar Lumina lui Cristos!


 Așezat la umbra unui curmal bătrân,
Saul povestește, caii mănâncă fân:
“-In zorii zilei, răzbunător, am pornit,
Spre Damascul cel măreț, vechi, tare vestit.


Cai și călăreți spre Damasc se îndreaptă,
Eu, Saul, mă credeam  pe calea cea dreaptă,
Sfatul lui Gamaliel l-am uitat și eu:
-"Nu mai luptați împotriva lui Dumnezeu!"Mă și vedeam deja întors victorios,
Din lupta împotriva lui  Isus Cristos.
Vedeam chiar și creștinii, în lanțuri, în zori,
Pe fruntea mea senină, lauri zâmbitori.


Cu părul în vânt, zâmbet mândru, mă grăbeam,
Nici spre curmalii din cale, eu nu priveam,
Doar   pietrele de pe drum  strigau duios:
- "Nu lupta împotriva lui Isus Cristos!"Damascul  se și zărea  în depărtare,
Eu, cu inima plină de răzbunare,
Eram gata să strig: "Iată, eu am învins!"
Deodată, s-a luminat cerul cel  întins.


Un fulger  ca  săgeata strălucitoare
Se unduiește și coboară din soare,
O lumină sfântă, ce  totul orbește,
Cu   voce  cerească, așa îmi vorbește:


-Saule, Saule, de ce Mă prigonești?
În amiaza fierbinte, unde  te grăbești?
Inima ta zboară spre orasul faimos,
Alergi spre pierzare pe un drum păcătos!-Cine ești Tu, Lumină strălucitoare?
A cui e vocea cerească tulburătoare,
Ce răsună duios între cer și pământ,
Și-mi străpunge  inima cu al Său Cuvânt?-Eu sunt   Isus  cel Răstignit  pe o cruce,
Grijile, poverile lumii  pot duce,
Căci Eu mi-am dat și viața pentru turma Mea,
Iar tu, nemilos, o asuprești întruna! Sunt Păstorul   Cel  Mare   al lui   Israel,
Oaie rătăcită  pe drum, vino la El!
Eu și pentru  tine   am murit  pe cruce,
La  ape   de odihnă   te voi conduce!


Eu sunt a Vieții vie, veșnică Cale,
Eu dau și harul pe  a Plângerii  vale,
Te va conduce la câmpul verde, mănos,
Numai drumul drept pe care scrie" Cristos."-Eu nu am stiut că dincolo de stele
Există Isus ce dă și   mângâiere,
Eu n-am știut că dintre legile date
Legea iubirii le întrece pe toate.Dă-mi o rază  sfântă din strălucirea Ta,
Să lumineze pas de pas calea cea grea!
Dă-mi un strop din vocea Ta mângâietoare,
S-o răspândesc pe pământ, în depărtare!Căzut în praf, cu ochii fără vedere,
Îmi cer iertare, Isus, dă-mi grațiere!
Pe drumul Damascului, un praf păcătos,
Eu stau în genunchi înaintea lui Cristos!Și, de atunci, eu am învățat un nou cânt,
Ce răsună și acum   pe întregul pământ:
"-Ascultă Răsărit, ascultă tu, Apus,
Al nostru Mântuitor se cheamă Isus!""Saule, Saule, pentru ce Mă prigonești?” Faptele apostolilor 9/4

     

  

                                  

 

 

 

                   EL ESTE PACEA NOASTRA!PACE VOUA!!!

ïżœïżœ2005ïżœAllïżœRightsïżœReserved.  

Create a Free Website